Klinik resimler

Bir annenin çocuğun doğumunun ardından içine girebileceği ruh halleri öncelikle üç ayrı kategoriye ayrılır: Postpartal ruhsal çöküntü (baby-blues), peripartal depresyon, korku ve zorunluluk duyma rahatsızlığı ve peripartal psikoz. Bu kategoriler birbirlerinden keskin sınırlarla ayrılmamakla birlikte, çoğu zaman iç içe girerler.