Prävention kann jede angehende Mutter betreiben. Hat die Mutter aber bei einer früheren Schwangerschaft unter einer peripartalen psychischen Krise gelitten, sollte sie bei einer erneuten Schwangerschaft unbedingt die Vorsorgemaßnahmen beachten. – Zwei Hände einer Erwachsenen umfassen die zwei Hände eines Babys.

Genellikle, farklı dönemlerde depresif ruh halleri yaşamış ya da daha önce postpartal depresyon veya psikoz geçirmiş olan kadınların, postpartal sorunlara maruz kalma riskinin daha yüksek olduğu kabul edilir. Bu tür durumlarda mutlaka önlemlere başvurulmalıdır. İhtiyaten, tedavide bulunan jinekologların, ebelerin bu önbilgilere sahip olması ve psikolojik yardımın erken sunulması doğru olur. Aynı yaklaşım, hamilelik döneminde depresyonla savaşan kadınlara karşı da gösterilmelidir. Ruhsal durumun bundan sonraki gelişimi dikkatle izlenmelidir.
Doğumdan sonraki yaşamla ilgili pragmatik bir yaklaşım göstermek, önlemler açısından küçümsenmeyecek yararlar sağlar. Bu yöndeki sorular ve düşünceler şu noktaları ilgilendirir: Çok önemli bir şey planlamamak (taşınma v.b.), bir bebeğin de dahil olduğu günlük yaşamın nasıl organize edileceğini iyice düşünmek, kadına verilecek destek biçimlerini organize etmek, uygun bakım olanakları bulmak v.s… Aile fertleri, arkadaşlar, aile ve anne bakıcısı veya ev işleri yardımcısı zamanında hazır bulunmalıdır.
Evde ya da doğum evinde doğum yapma kararı riski azaltabilir, çünkü bu tür bir doğum daha sorumlu bir şekilde gerçekleştirilir.
Ayrıca, jinekolog ve ebe seçiminde, olumlu yönde destekleyici olmalarına, güvensizlik yaratacak şekilde çalışmamalarına ve doğumdan sonra da uzun süreli görüşmelere ve ev ziyaretlerine hazır olup olmadıklarına dikkat edilmelidir.
Doğumdan sonraki ilk haftalarda sağlanacak mutlak bir rahatlık, hastalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bunun için ziyaretlerin aşırı derecede fazla olmaması ve kadının geceleri yeteri kadar uyuması gerekir (bebeğin gecelik bakımı, klinik personeli ya da aile fertleri tarafından yapılmalıdır).

Doğumun ardından ortaya çıkan olumsuz hormonal düşüşe karşı bazı profilaksi yöntemleri bulunmaktadır.
Plasenta profilaksi: Plasenta, eski ebelerin de iyi bildiği en doğal profilaksi yöntemidir. Dölesi, doğumdan sonra en fazla 45 C°’de 36 saatten uyun bir süre kurutulduktan sonra, toz haline getirilir ve gerektiğinde alınır. Kuru muhafaza edilmeli ve kesinlikle aşırı derecede ısıtılmamalıdır.
Plasentadan homeopatik bir madde üretilir.
Progesteron profilaksi: Önlem niteliği taşıyan diğer bir tedavi olanağı da, (sentetik olmayan) doğal progesteronun krem halinde kullanılmasıdır. Bu tedavi, doğumun hemen ardından uygulanmalıdır.

Bütün profilaksiler, özellikle daha önce bir postpartal depresyon veya psikoz yaşamış kadınlarla, kız kardeşleri ya da annesi PPD veya PPP geçirmiş olan kadınlarla, doğum sırasında ya da doğumdan hemen sonra sterilize olmak isteyen kadınlarla ve şiddetli premenstrual sendromu yaşayan kadınları ilgilendirir.

Önlem önerileri (PDF)

Plasenta profilaksi (PDF)

Progesteron profilaksi (PDF)

Önlem önerileri
Önlem önerileri
Schatten & Licht e.V.
Praevention-Plazenta
Plasenta profilaksi
Schatten & Licht e.V.
Praevention-Progesteron
Progesteron profilaksi
Schatten & Licht e.V.