Die Ursachen für die psychischen Erkrankungen bei Müttern sind vielfältig, und meist müssen mehrere von ihnen zusammentreffen, um eine Überlastung der Psyche zu bewirken. Man unterscheidet physische, peripartale, psychische und soziale Auslösefaktoren. – Verzweifelte Mutter hockt auf dem Fußboden und stützt müde ihren Kopf ab.

Peripartal tepki biçimlerinin nedenleri bireyden bireye farklılık gösterir. Burada bedensel, hormonal, biyokimyasal, sosyal ve toplumsal birçok faktör iç içe girer. Birçok faktörün karşılıklı etkileşimi çoğu zaman ruhsal bir aşırı yük tepkisine yol açar. Münferit stres faktörlerinin sayısı ve yoğunluğu hastalığın boyutlarını belirler. Bu durum, hastalığın her kadında farklı bir yoğunlukta yaşandığının dikkate alınması gerektiği sonucunu doğurur.

Fiziksel faktörler

 • Doğumun ardından ortaya çıkan ciddi hormonal değişimler
 • tiroid bezinde fonksiyon bozuklukları
 • gecelerin uykusuz geçmesi sonucu ortaya çıkan biyokimyasal değişimler
 • ruhsal ön hastalık
 • genetik özellikler

Peripartal faktörler

 • Uzun süre beklenen hamilelik
 • daha önce yapılmış bir düşük
 • plan dışı ya da istenmeyen bir hamilelik
 • hamilelikle ilgili sorunlar
 • sağlıklı bir hamileliğe yönelik önlemler konusunda duyulan güvensizlik
 • hamilelikten kaynaklanan depresyon
 • travmatik, son derece ağrılı ve uzun süren bir doğum tecrübesi
 • zorunlu olarak yapılan bir sezeryan
 • rahatsızlık uyandıran ya da hassas olmayan bir doğum ortamı
 • erken doğum; çocuğun hasta ya da ölü doğması
 • emzirmede yaşanan sorunlar
 • emzirmenin birden bire veya istem dışı kesilmesi
 • bazı sütten kesme maddelerinin alınması

Ruhsal faktörler

 • Hamilelik döneminin bitmesi
 • “ideal bebek” hayalinin sona ermesi
 • kişisel çocukluğun bitmesi
 • kişisel sınırlamalar
 • kimlik bunalımı
 • kendi ayakları üzerinde durabilme gücünün kaybedilmesi
 • özgürlüğün ve kendi kaderini tayin etme özelliğinin yitirilmesi
 • mükemmeliyetçilik
 • kontrol kaybı
 • hamilelikte ve doğumda ortaya çıkan travmatik yaşantılar
 • mekan değişimi, parasal veya sosyal sorunlar
 • ilişkide yaşanan sorunlar
 • çocuklukta geçen travmatik yaşantılar
 • kişinin geçmişinde bulunan, fakat işlenmemiş tecrübelerin doğumla birlikte açığa çıkması

Sosyal faktörler

 • Edebiyatta ve reklamcılıkta yansıtılan ideal anne imajı
 • bakımı zor olan çocuklar
 • anne rolüne bürünme
 • eşten ya da sosyal çevreden yeteri kadar destek gelmemesi
 • eşe karşı ilşkinin değişmesi
 • var olan çocuklara karşı ilşkinin değişmesi
 • ebeveyn ve eşin anne ve babasına karşı ilşkinin değişmesi
 • eski dost (anne-baba dışındaki) ilişkilerinin koparılması
 • büyük ailelerin ve bunlardan gelen desteğin kesilmesi
 • anneler için sosyal ve maddi güvencenin az olduğu ataerkil toplum biçimi