Kendi kendine yardım grupları ağına ek olarak, deneyimleriyle başkalarına yardım etmek isteyen, konuşmaya ya da buluşmaya hazır olan ilgili kadınların veya ilgilinin yakınlarının yer aldığı iki irtibat listesi bulunmaktadır. Bu listeler ve ayrıntılı diğer bilgi malzemeleri (3 €) yalnızca posta yoluyla ulaşmak mümkündür. Lütfen bize posta adresinizi email yoluyla gönderiniz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Daha sonra adresinize her şeyi olduğunca çabuk göndereceğiz.

Listelere alınmak istiyorsanız, lütfen bize ilgili muvafakat beyannamesini geri gönderiniz.

Hasta yakınlarının muvafakat beyannamesi
Hastanın muvafakat beyannamesi