İdeal anne imajının efsanevi etkisinin ortadan kaldırılması, yeni ve nesnel bir bakış açısı gerektirir. Toplum, peripartal dönemin bütün kadınlar için belirli bir süre boyunca çok büyük fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler ifade ettiğini anlayıp, kabul etmelidir. Çocuklar muhakkak yaşama zenginlik ve sevinç katar, ancak onlarla bağlantılı olan değişimler çok büyüktür. Annelik rolüne, her iki tarafı eşit ölçüde dikkate alan dengeli bir bakış, kadınların postportal sorunlarla baş etmelerini kolaylaştırabilir. Bu sayede anneler yaşadıkları sorunları açıkça ortaya koyup, destek istemeye hazır olacaklardır. Medyada ağırlıklı olarak yansıtılan “süper anne” imaji, artık kendisini çevreleyen dar beklenti çemberinden kurtarılmalıdır: Daima kusursuz olan, her durumda hazır bulunan, kendini feda eden, kişisel gereksinimleri olmayan ve olumsuz duygular tanımayan anne rolü.

Gün geçtikçe daha çok kadın, annenin neşesini, ruh halini ve duygularını ön plana çıkaran prenatal (doğum öncesi) bilgilendirme ve daha iyi bir postpartal bakım talebinde bulunmaktadır. Almanya’da postpartal depresyon ya da psikoz yaşayan kadınlara uygun yardımlar, hastalık sonrası muayeneler, araştırma grupları, eğitim programları, başvuru noktaları, dernekler, kendi kendine yardım grupları ve psikiyatride anne ve çocuk birimleriyle geniş olanaklar sunan anglo-amerikan ülkelerine kıyasla, yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan Almanya gerçekten “geride kalmış” bir ülkedir. Almanya’yı bu geri kalmışlıktan çıkarmak, “Schatten & Licht” Tescilli Derneği’nin amacıdır.

SL_highwaystarz_Fotolia_71237655_XL

Gurgeln, murmeln, zurgeln
So unbeschreiblich
Unfassbar
Ein Wesen kommt
Ist eingeladen – will leben hier
Auf dieser Welt.

Im Bauch da wohnt es
Wohl beschützt
Der Mutter nah, ja doch so fern
Und gurgelt, murmelt, zurgelt.

Es kennt die Stimmen,
kennt die Hände.
Es weiß,
es träumt,
es lebt.

So unbeschreiblich
Unfassbar
Wenn leben kommt auf diese Welt.

(Anna Baumhof)

Bu nedenle, farklı meslek gruplarından uzmanlar, araştırmalarında ya da bitirme tezleri kapsamında bilgi malzemeleri, anketler ve kendi kendine yardım üyelerinin röportaj için gösterdikleri istekler doğrultusunda desteklenmektedir. Derneğin ilgililere gönderdiği soru anketleri, diğer bilgilere ulaşılmasını da sağlamaktadır (bkz. Postpartal hastalıkla ilgili soru anketi). Toplu email gönderme yöntemi sayesinde, daha önce hasta olan kadınlar üzerinde konuyla ilgili tıbbi anketler yapılabilmektedir.
Dernek, hem geniş halk kitlesine, hem de farklı alanlarda çalışan uzmanlara seminerler ve geliştirme eğitimleri sunmaktadır.

Dernek, çeşitli etkinliklerde (kendi kendine yardım günlerinde, ebe toplantılarında, doktor kongrelerinde, sağlık ve bebek ürünleri sergilerinde ) bulunan bilgilendirme standları,medya çalışmaları (internet, gazete, dergi yazıları, radyo ve televizyon yayınları), flamalar ve afişlerle peripartal hastalıkları, hasta anneler yararına uzun süreli olarak bu sorunlara yönelik daha çok anlayış, toplumsal, mali ve siyasi destek kazanmak için, kamuoyuna tanıtmaktadır. Hedef, annelerin peripartal ruhsal hastalıkları üzerindeki tabuyu kırarak, onları içinde bulundukları soyutlamadan çıkarmak ve sayısız yardım olanaklarına ve iyileşmeye kavuşturmaktır.

Bu çalışmalarımız için desteğinize ihtiyacımız vardır: Üye olarak (bkz. Üyelik dilekçesi), gelecekte kendinize, eşinize ve kızlarınıza sadece gölgeye değil, ışığa da yönelen bir bakış olanağı kazandırabilirsiniz!