Hamilelik döneminde korku ve güvensizlik duyuyor musunuz?
Anne olma sevinci yerine sadece göz yaşları döküp, suçluluk duygusuna kapılıyor musunuz?

Çocuğun doğumuyla birlikte ruhsal bir bunalıma giren kadınların sayısı sanılandan çok daha fazla. Sadece Almanya’da yılda yaklaşık 100.000 anne bu sorunla karşı karşıya kalmakta. Bu anneler, söz konusu hastalık nedeniyle çoğunlukla kendilerinden son derece şüphe duymakta ve suçluluk duygusuna kapılmakta, çünkü birden bire günlük yaşamlarının gereklerini yerine getiremez bir duruma düşmekte ya da çocukları ile ilişki kuramamaktadırlar. Kadınlar genellikle geriye çekilmekte, içinde bulundukları durumu saklamaya, derin bir umutsuzluk yaşamalarına rağmen, mutlu ve kusursuz bir anne görünümü vermeye çalışmaktadırlar. İlgili annelerin çoğu, hastalıkları doğru teşhis edilinceye kadar haftalarca doktordan doktora gitmektedir.

“Schatten & Licht Tescilli Dernek” 1996 yılında bu sorundan yakınan kadınlar tarafından Almanya çapında toplum yararına faaliyet gösteren bir kendi kendine yardım organizasyonu olarak kuruldu. Derneğin çözmeye çalıştığı peripartal (Lat.: peri = ile ilgili, partus = doğum) sorunlar şunlardır: peripartal depresyon, korku ya da zorunluluk duyma rahasızlığı ve peripartal psikoz. Günlük dilde çoğunlukla “perinatal” veya “postnatal” (natus = doğumdan sonra; doğmuş) kavramları kullanılmaktadır. Ancak sorundan etkilenen çocuk değil, anne olduğundan, “peripartal” kavramı daha doğrudur. “Schatten & Licht Tescilli Dernek” 1999 yılından beri, dünya çapında bir ağ olan “Postpartum Support International” (PSI) adlı kuruluşa bağlı hale gelerek, uluslararası bir ağa girmiştir. PSI 1987 yılında Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Barbara’da çeşitli ülkelerde bulunan kendi kendine yardım grupları arasında bir ağ oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Asya, Güney Afrika ve Avrupa bu ağda yer almaktadır.
Dernek ayrıca 2002 yılında Marcé Organizasyonu’nun bünyesinde kurulmuş olan ve Almanca’nın konuşulmakta olduğu ülkelere yönelik faaliyetlerde bulunan kuruluşa üyedir. Bu kuruluş, birbirinden farklı birçok meslek grubu arasında peripartal ruhsal hastalığı bulunan kadınlara yönelik işbirliğini desteklemektedir.

Derneğin koymuş olduğu hedefler şunlardır:

  • hastalıkla ilgisi bulunan kadınların irtibat listesini oluşturmak,
  • Almanya çapında bir danışmanlık ve kendi kendine yardım grubu ağı yapılandırmak,
  • uzmanların listesini oluşturmak (psikiyatrlar, jinekologlar, psikologlar, psikoterapistler, ebeler, doğum yardımcıları, emzirme danışmanları, alternatif tedavi uzmanları, sosyal pedagoglar),
  • anne-çocuk çerçevesinde hizmet veren özel kuruluşlarla ilgili bilgileri bir araya getirmek,
  • bu alanı kapsayan bir kaynakça oluşturmak,
  • bilimsel araştırmaları desteklemek,
  • özel anne-çocuk bakım yerlerinin kurulmasını teşvik etmek,
  • seminerler, kurslar ve medya yardımıyla kamu hizmeti vermek,
  • daima mutlu ve kusursuz anne imajının anne üzerinde baskı oluşturan etkisini ortaya çıkarmak,
  • postpartal sorunlar üzerindeki tabuyu ortadan kaldırmak.